Adapter

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 15×1/2″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 15×3/4″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 22×1/2″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 22×3/4″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 22×1.0″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 28×3/4″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 28×1.0″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 28×1.1/4″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 35×1.1/4″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 35×1.1/2″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 42×1.1/4″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 42×1.1/2″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 54×1.1/2″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 54×2.0″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter 67×2.1/2″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter76x2.1/2″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter76x3.0″

Sanha press Male Bsp x Cu adapter108x4.0″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter15x1/2″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter15x3/4″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 22×1/2″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 22×3/4″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 22×1.0″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 28×3/4″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 28×1.0″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 28×1.1/4″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 35×1.1/4″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 35×1.1/2″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 42×1.1/4″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 42×1.1/2″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 54×1.1/2″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 54×2.0″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 67×2.1/2″

Sanha press Female Bsp x Cu adapter 76×2.1/2″