Lugged Geared2

Lugged Geared

HVBFFGLG08 3.0″ Geared L PN16 Butterfly Valve.( m,m)EPDM

HVBFFlLG09 4.0″ Geared L PN16 Butterfly Valve.( mm)EPDM

HVBFFLG10 5.0″ Lugged Geared Butterfly Valve mm)EPDM

HVBFFLG11 6.0″ Lugged PN16 Geared Butterfly Valve( mm)EPDM

HVBFFLG12 8.0″ Lugged PN16 Geared Butterfly Valve( mm)EPDM

HVBFFLG13 10.0″ Geared L PN16 Butterfly Valve( mm)EPDM

HVBFFLG14 12.0″ Geared L PN16 Butterfly Valve( mm)EPDM